velitel VELITEL TÝMU
MOS Info: (11B) Infantryman
Každé družstvo je rozděleno na 1 – 4 úderné týmy, každý se svým vlastním účelem. Úkolem velitelů je vést své týmy a vykonávat rozkazy udělené velitelem družstva za účelem splnění úkolu. Jelikož jsou také vyzbrojeni útočnou puškou, jejich schopnosti jsou stejné jako u SSG a střelce. SGT je taktéž vybaven dalekohledem.

  • zpravidla vyzbrojen útočnou puškou
  • velí roji, zajišťuje provedení příkazů od nadřízeného stupně (zpravidla velitele družstva)
  • v boji určuje cíle podřízeným jednotlivcům

VYBAVENÍ VOJÁKA >>

medic ZDRAVOTNÍK
MOS Info: (68W) Health Care Specialist
Úkolem zdravotníka je první pomoc členům týmů v akci. Jedná se o prvotní ošetření přímo v boji. Zdravotník má tak důležitý úkol v týmu, že by se měl držet v posledních pozicích tvaru.VYBAVENÍ VOJÁKA >>
strelec STŘELEC
MOS Info: (11B) Infantryman
Rifleman (střelec) tvoří hrot pěchotního družstva. K tomu, aby mohl být střelec všestranný vzhledem k nejrůznějším bojovým prostředím, jsou vybavováni pestrou paletou pušek a granátů.Účelem střelce je plnění svého úkolu, krycí palba a působyt jako článek manévrů (při organizaci do týmů) pro vykonání plánu velitele družstva. …VYBAVENÍ VOJÁKA >> (Zatím nedostupné)
kulometcik KULOMETČÍK
MOS Info: (11B) Infantryman
Vyzbrojen zbraní M249 SAW, Automatic Rifleman (kulometčík) kombinuje neuvěřitelnou palebnou sílu a schopnost rychlých přesunů. Kulometčík je nezbytný pro podporu drtivou krycí palbou na střední a velkou vzdálenost. Žádný tým není kompletní bez kulometčíka.

  • člen jednotky, vyzbrojený lehkým či univerzálním kulometem
  • střelec z kulometu a velitel jeho obsluhy
  • člen osádky bojového vozidla, střelec z kulometu lafetovaného na vozidle

VYBAVENÍ VOJÁKA >>

pomkulometcika POMOCNÍK KULOMETČÍKA
MOS Info: (11B) Infantryman
Člen týmu, který spolupracuje s kulometčíkem. Nosí dalších nějkolik zásobníku a kromě toho má vlastní zbraň.
VYBAVENÍ VOJÁKA >>
rto RADIOOPERÁTOR
MOS Info: (11B) InfantrymanÚkolem radiooperátora je zvládnout v plném rozsahu provoz radiových stanic pro vnější spojení mezi sebou navzájem a s nadřízeným velitelem. Veškeré pokyny a rozkazy předává velitelům. Po celou dobu sleduje provoz na frekvenci a udržuje spojení.VYBAVENÍ VOJÁKA>>
granatnik GRANÁTNÍK
MOS Info: (11B) Infantrymangranátník je nezbytným článkem družstva. Je vyzbrojen automatickou puškou M16 a vrhačem granátů M203, granátník může provádět střelbu na cíl explosivními granáty na střední nebo velké vzdálenosti. Granátník je schopný vyslat 40mm vysoce výbušné granáty na velké vzdálenosti a poskytovat tak podporu pro týmy nebo družstva. Dodatečně jsou granátníci vybaveni plně funkční M16A
VYBAVENÍ VOJÁKA>> (Zatím nedostupné)
raketometcik RAKETOMETČÍK
MOS Info: (11B) InfantrymanVoják vybavený mimo jiné raketometem pro boj s obrněnou technikou. Ve většině případech má přiděleného pomocníka, který má za úkol nést několik dalších střel a spolu jsou členy protitankového družstva.VYBYVENÍ VOJÁKA>>
pomraketomet POMOCNÍK RAKETOMETČÍKA
MOS Info: (11B) InfantrymanČlen týmu, spolupracující s raketometčíkem. Spolu s vlastním vybavením nese střely pro raketomet.

VYBAVENÍ VOJÁKA >>
Přejít k navigační liště