TEAMSPEAK

 

Klan BTK využívá vlastní Teamspeak server s názvem BTK TeamSpeak server.
Práva běžného uživate jsou nyní omezená.
Na TS budou všichni uživatelé používat stejného nicku jako zde na webu a stejně i v Armě. Povoluje se klanový tag. Nepřípustné jsou v niku celé věty a zbytečné nic neříkající znaky.
V případě problémů s připojením na TS či obdržením BANu se informujte u Administrátorů.

IP:  92.62.224.150 port: 9987

Pravidla používání Teamspeaku klanu BTK.

– Držte se tématu daného kanálu

 

Nejnovější verzi TeamSpeaku najdete  zde.  


NATO ABECEDA:(pomůcka při komunikaci)

A – Alpha (AL fah)
B – Bravo (BRAH voh)
C – Charlie (CHAR lee *nebo* SHAR lee)
D – Delta (DELL tah)
E – Echo (ECK oh)
F – Foxtrot (FOKS trot)
G – Golf (GOLF)
H – Hotel (hoh TELL)
I – India (IN dee ah)
J – Juliett (JEW lee ETT) (NOTE SPELLING: 2 Ts)
K – Kilo (KEY loh)
L – Lima (LEE mah)
M – Mike (MIKE)
N – November (no VEM ber)
O – Oscar (OSS cah)
P – Papa (pah PAH) (NOTE STRESS IS ON THE 2ND SYLLABLE)
Q – Quebec (keh BECK)
R – Romeo (ROW me oh)
S – Sierra (see AIR rah)
T – Tango (TANG go)
U – Uniform (YOU nee form *or* OO nee form)
V – Victor (VIK tah)
W – Whiskey (WISS key)
X – X-ray (ECKS ray)
Y – Yankee (YANG kee)
Z – Zulu (ZOO loo)

0 – Zero
1 – Wun (One)
2 – Two
3 – Tree (Three)
4 – Fower (Four)
5 – Five
6 – Six
7 – Seven
8 – Ait (Eight)
9 – Niner (Nine)
. – decimal (point)
. – (full) stop

Přejít k navigační liště