velitel VELITEL TÝMU MOS Info: (11B) Infantryman Každé družstvo je rozděleno na 1 - 4 úderné týmy, každý se svým vlastním účelem. Úkolem velitelů je vést své týmy a vykonávat rozkazy udělené velitelem družstva za účelem splnění úkolu. Jelikož jsou také vyzbrojeni útočnou puškou, jejich schopnosti jsou stejné jako u SSG a střelce. SGT je taktéž vybaven dalekohledem.
  • zpravidla vyzbrojen útočnou puškou
  • velí roji, zajišťuje provedení příkazů od nadřízeného stupně (zpravidla velitele družstva)
  • v boji určuje cíle podřízeným jednotlivcům
VYBAVENÍ VOJÁKA >>
medic ZDRAVOTNÍK MOS Info: (68W) Health Care Specialist Úkolem zdravotníka je první pomoc členům týmů v akci. Jedná se o prvotní ošetření přímo v boji. Zdravotník má tak důležitý úkol v...
Přejít k navigační liště