logo  

Válka doprovází lidstvo od začátku jeho existence a stejně jako se vyvíjela lidská kultura a výrobní možnosti, vyvíjela se i válka a její vedení. Na začátku proti sobě stáli nevyzbrojení členi jednotlivých tlup, následovalo postupné vyzbrojování pěšáků a jejich organizace do větších celků. Ve starověku v Mezopotánii byla doložena první stálá armáda, která měla za úkol udržování státní moci, obranu před nájezdníky a její rozšiřování do okolí. Díky pečlivé výzbroji a uspořádání se brzy stala velmi účinnou silou, která dokázala bránit říši.


Na tomto webu naleznete informace o členech Válečných Veteránů. Naleznete zde veškeré potřebné informace o hodnostech členů i nečlenů, jejich bojové specializaci a zařazení do jednotek.

Tyto stránky dávají prostor i jiným klanům, kde si můžou vytvořit...