Born To Kill

Documents (3)

Černarus

Documents

(Opakování 3)

SOBOTA 6. 5. ve 20:00

 

Naším úkolem je ukrást tajné informace z kanceláře důstojníka lokálního velitelství RF sil. Cílový objekt se nachází v centru Elektrozavostoku. Objekt je vysoce střežen pěchotou. Náš tajný informátor žijící ve městě napočítal, že se v noci kolem objektu průměrně pohybuje přibližně 4 až 7 nepřátel. V samotném městě se pohybují nepřátelské hlídky v hojném počtu. Cílová budova by měla být v noci poloprázdná, poloha kanceláře důstojníka uvnitř objektu není přímo známá. Naše mise začíná na přilehlém ostrově v moři, kde máme shromážděné základní zásoby a máme k dispozici 3 lodě pro přepravu na pevninu. V lese nedaleko Elektrozavodstoku byla shozena z letadla další bedna se zásobami. Její přibližná pozice je zaznačená do mapy. Jelikož nepřátelské jednotky nemají noční vidění, bude náš pohyb v oblasti potmě méně nápadný. Nepřítel disponuje větším počtem obrněných vozidel BTR, které jsou v oblasti náhodně rozmístěny. Severně od města se nachází elektrárna, která napájí pouliční osvětlení ve městě. Pomocí náloží lze vyřadit kterýkoliv transformátor, a tím dosáhnout absolutní tmy ve městě. Náš tajný spojenec z řad civilního obyvatelstva pro nás připravil civilní čtyřmístné vozidlo pro tuto akci. Vozidlo je ukryto ve stodole nedaleko vesnice Kamyshovo. Toto vozidlo může snížit pravděpodobnost detekování nepřítelem, během přesunů na pevnině. Pro exfiltraci je možné použít dva body. Je možné se vrátit na výchozí ostrov, nebo se přesunout do lesa severně od Černogorsku, kde nás vyzvedne helikoptera.

Comments are closed.

Přejít k navigační liště