logo

 

Válka doprovází lidstvo od začátku jeho existence a stejně jako se vyvíjela lidská kultura a výrobní možnosti, vyvíjela se i válka a její vedení. Na začátku proti sobě stáli nevyzbrojení členi jednotlivých tlup, následovalo postupné vyzbrojování pěšáků a jejich organizace do větších celků. Ve starověku v Mezopotánii byla doložena první stálá armáda, která měla za úkol udržování státní moci, obranu před nájezdníky a její rozšiřování do okolí. Díky pečlivé výzbroji a uspořádání se brzy stala velmi účinnou silou, která dokázala bránit říši.


Na tomto webu naleznete informace o členech Válečných Veteránů. Naleznete zde veškeré potřebné informace o hodnostech členů i nečlenů, jejich bojové specializaci a zařazení do jednotek.

Tyto stránky dávají prostor i jiným klanům, kde si můžou vytvořit družstva k nasazení do bojů s možností přiřazení výzbroje a výstroje přímo k dané misi. Vybavení členů pak lze načíst přímo do mise na serveru.

Systém je v neustálém vývoji a zlepšování.

 

„Vždycky budete potřebovat maníka s puškou a bodákem, který toho druhého parchanta vyškrábe z jeho díry a donutí ho podepsat kapitulaci.“

George S. Patton

 

 „Cílem války není padnout za vlast, ale přinutit ty druhé parchanty, aby padli za tu svou.“

Generał G. S. Patton

warbanner

Přejít k navigační liště